Poplatky

Místní poplatky

Ing. Marika Matějková

tel. 558 660 260, 605 447 149

email: matejkova@obec-staric.cz

Výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020

Výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku za psy na rok 2020 bude v pokladně obecního úřadu zahájen v pondělí 3. února 2020.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálních odpadů:

Sazba poplatku 360,- Kč:

  • za osobu s trvalým pobytem v obci Staříč – splatnost do 31. 3. 2020
  • chatu a za neobydlený dům v obci Staříč – splatnost do 31. 5. 2020.

 Poplatky můžete posílat také na bankovní účet č. 28023781/0100 – variabilní symbol je číslo popisné, s.s. 1337.

 Občané, kteří uhradí platbu bezhotovostně, si musí vyzvednout nálepku na sběrnou nádobu na obecním úřadu.

Poplatek ze psů

 Sazba poplatku

  • Pes u rodinného domu 120,- Kč
  • Další pes u rodinného domu v držení stejného majitele 180,- Kč
  • Pes v bytě 180,- Kč
  • Další pes v bytě v držení stejného majitele 240,- Kč

Splatnost poplatku do 31. 3. 2020.

Platba může být zaslána rovněž na bankovní účet 28023781/0100. Variabilní symbol je číslo popisné, s.s. 1341.

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

Pondělí, Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání