Poplatky

formulář – Ohlášení k poplatku za komunální odpad 

Místní poplatky

Ing. Marika Matějková

tel. 558 660 260, 605 447 149

email: matejkova@obec-staric.cz

Výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku za psy na rok 2021 bude v pokladně obecního úřadu zahájen ve středu 3. února 2021.

 

Místní poplatek za komunální odpad platí:

a)      fyzická osoba přihlášena v obci

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Sazba poplatku na osobu a kalendářní rok činí 360,- Kč.

Místní poplatek je splatný jednorázově a nejpozději do 31.05. 2021.

Občané, kteří uhradí platbu bezhotovostně, si musí vyzvednout nálepku na sběrnou nádobu na obecním úřadu.


Místní poplatek ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)      za prvního psa chovaného v rodinném domu ………………………….  120 Kč,

b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domu                                                                                                                     …………..  180 Kč,

c)      za prvního psa chovaného v domě se dvěma a více byty a u firem                                                                                                                       ……………  180 Kč,

d)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele psa chovaného v domě se dvěma
a více byty, a u firem   ………………………………………………………………………240 Kč,

e)      za psa drženého osobou, která je přihlášená na adrese ohlašovny ……………  120 Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.03.2021.

Místní poplatky lze zaplatit:

1) v hotovosti  na pokladně Obecního úřadu Staříč, a to v době úředních hodin pro veřejnost

                Po, St:                  8:00  – 11:30    12:30 – 17:30 hodin

2) převodem na bankovní účet obce, a to:

  • poplatek za komunální odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu: 28023781/0100. Variabilní symbol je číslo popisné, s. s. 1337.
  • poplatek ze psů: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu: 28023781/0100. Variabilní symbol je číslo popisné, s. s. 1341.

 

 

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

---

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání