Porucha na vodovodní síti u č.p.5

16. Říjen, 2019 -

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

mapa

Číslo poruchy: 86970
Obec: Staříč
Skut. zahájení: 16.10.2019 08:00
Plán. zahájení orientačně: 16.10.2019 08:00
Plán. ukončení orientačně: 16.10.2019 14:00
Dotčená oblast: Staříč č.p. 5, viz mapka
Způsob náhradního zásobování: Náhradní zásobování není realizovánoTento mail je automaticky generován, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Plánované odstávky elektrické energie v týdnu od 14.10. do 24.10.2019

9. Říjen, 2019 -

15.10.2019 (07:30 – 15:30) – plánovaná odstávka č. 110060673530

Staříč 635 , 637 , 639

21.10.2019 (07:30 – 15:30) – plánovaná odstávka č. 110060673744

Staříč542 , 544

24.10.2019 (07:30 – 15:00) – plánovaná odstávka č. 110060670163

Staříč109 , 111 , 139 , 685 , 687 , 769 , 771 , 95 , 97 , 
parc.č. 1571/22 , 
parc.č. 289/4
Sviadnovská107 , 113D

Relaxační den pro ženy

9. Říjen, 2019 -

Prodej na vánočním jarmarku

8. Říjen, 2019 -

V sobotu 30. listopadu proběhne vánoční jarmark. Pokud máte zájem na tomto jarmarku prodávat své výrobky, nahlaste se prosím na email: knihovna@obec-staric.cz

Turistický výlet

8. Říjen, 2019 -

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

8. Říjen, 2019 -

Čipování psů

2. Říjen, 2019 -

Kompenzace nebo spíš finanční pobídka ke splnění povinného čipování ve stanovené lhůtě (31.12.2019) ve výši 200 Kč bude vyplacena chovateli psa, který nechal zvíře načipovat v období 1.9.2019 – 31.12.2019. Podmínkou je předání nálepky s čárovým kódem do obecního registru a prokázání dne čipování předložením očkovacího průkazu se záznamem o čipování nebo účtem od veterináře. Vyplácení bude prováděno do 31.1.2020. Bude také provedena aktualizace obecně závazné vyhlášky doplněním povinnosti prokázat načipování evidovaných psů předáním nálepky s čárovým kódem nebo předložením očkovacího průkazu se záznamem o čipování.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

27. Září, 2019 -

Upozornění provozovatele k provádění splaškové kanalizační přípojky

10. Září, 2019 -

V současné době občané naší obce provádějí na svých pozemcích soukromou část kanalizačních přípojek k odkanalizování a napojení rodinných domků (nemovitostí) na veřejnou část splaškové kanalizace.

Upozorňujeme občany, že při realizaci této přípojky je nutné postupovat podle „Dokumentace odkanalizování nemovitosti“, ve které je mimo jiné zpracováno řešení odkanalizování a napojení RD na splaškovou kanalizaci, způsob uložení a vedení potrubí z materiálu PP a PVC profilu  DN150, zajištění vytýčení inženýrských sítí. Schválenou dokumentaci obdrželi občané od Obce Staříč.

V  této   dokumentaci   v části   „Kritéria   pro   napojení   nemovitosti“    je  uvedeno,  že   před zásypem obnaženou přípojku přebírá investor za účasti provozovatele.

Provozovatelem je Obec Staříč, která bude při přejímce mimo jiné požadovat dodržení pískového  lože  potrubí  10 cm,  hutněný  obsyp  potrubí  jemným zásypovým materiálem  bez kamenů. V případě, že potrubí nebude v domovní plastové šachtě napojeno na šachtové dno a bude napojeno na šachtovou rouru, je třeba požít vrták určený k provrtání této roury, otvor nesmí být vyřezáván a musí být utěsněn pryžovým těsněním. Nejlépe je svěřit provedení těsněné navrtávky odborné firmě. Ukládání výkopku nebo materiálu na cizí pozemky včetně komunikací není dovoleno.

Připojení na splaškovou kanalizaci nebude povoleno, neumožní-li majitel připojované nemovitosti provozovateli přístup k celé přípojce a kontrolu vnitřní kanalizace.

Převzetí přípojky mohou občané objednat a dohodnout nejméně 5 hodin před zásypem na tel. čísle 725 835 586. Náhradní kontakty: 724 178 706,  725 756 985.

Děkujeme za Vaší vstřícnost, která pomůže dlouhodobé bezvadné funkci celého díla.

Za budoucího provozovatele, Obec Staříč: Libor Macháček, v.r., starosta

Moštování 2019

9. Září, 2019 -

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Staříči zahajuje moštování ovoce v moštárně ve Staříči.

Moštování bude probíhat:

z důvodu nedostatku ovoce, vždy po předchozí telefonické domluvě pana Petra tel. 725 475 274, nebo pana Blažka tel. 721 022 878

Navržené dny pondělí a čtvrtek od 16.00 hodin.

Cena 3 Kč za 1 kg ovoce pro zahrádkáře a jejích příznivce.

Doneste si dostatečné nádoby na mošt a na výlisky z ovoce.

Po předchozí domluvě bude probíhat výkup jablek, jen kvalitní a vyzrálé plody. Cena 1 Kč za 1 kg ovoce.

Srdečně zvou, zahrádkaří ve Staříči

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

Pondělí, Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání