Porucha vodovodní sítě

18. Září, 2019 -

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

mapa


Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy:  86650
Obec:  Staříč
Skut. zahájení: 
Plán. zahájení orientačně:  18.09.2019 07:00
Plán. ukončení orientačně:  18.09.2019 15:00
Dotčená oblast:  viz.mapka
Způsob náhradního zásobování:  Pojezd cisterny v dotčené oblasti
Datum zahájení náhradního zásobování:  18.09.2019 08:00

Porucha vodovodu

18. Září, 2019 -


Při strojním hutnění zásypu přípojky na Malém Staříči byl poškozen vodovod. Nahlášeno na SMVaK, předpokládané dokončení opravy 18.9. večer. Cisternu budeme ráno ověřovat. Pojízdným zájemcům o pitnou vodu umožníme naplnění donesených nádob za Obecním úřadem.
Upozorňuji na neprůjezdnost i neprůchodnost ulice před domem Gregušových do doby zasypání a zahutnění vzniklého kráteru.
Firma, která poruchu způsobila již nebude u nás pracovat a hlavnímu zhotoviteli bude udělena pokuta.

Jídelníček v restauraci KD od 16.9.

17. Září, 2019 -

Hlášení místního rozhlasu dne 12. září 2019

13. Září, 2019 -

Studénka drůbež nabízí k prodeji kuřice různých barev, chovné kohouty, krůty, husy, brambory na uskladnění, cibuli na uskladnění, česnek sadbový, krmné směsi a vitamíny. Prodej se uskuteční v sobotu 14. září od 13:00 do 13.15 u Obecního úřadu ve Staříči.

————————————————————————————————-

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Staříči zahajuje moštování ovoce v moštárně ve Staříči.

Moštování bude probíhat z důvodu nedostatku ovoce vždy po předchozí telefonické dohodě s panem Peterem, telefon 725 475 274, nebo panem Blažkem, telefon 721 022 878, v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 hodin. Cena činí 3 Kč za 1 kg ovoce pro zahrádkáře a jejich příznivce.

Doneste si dostatečné nádoby na mošt a na výlisky z ovoce.

Po předchozí domluvě bude probíhat výkup jablek, jen kvalitní vyzrálé plody. Cena 1 Kč za 1 kg ovoce. Srdečně zvou zahrádkáři.

————————————————————————————————-

Kulturní komise Obecního úřadu Staříč pořádá v neděli 15. září od 19.00 hodin v sále kulturního domu komponovaný pořad s názvem V rodině vládne muž! Účinkují sólisté Národního divadla Moravskoslezského, Petr Světlík a Eva Zbrožková.

Vstupné činí 100 Kč, kdy vstupenky je možno zakoupit v sále před vystoupením.

V době konání divadla, tj. v neděli 15. září bude otevřena i restaurace Kulturní dům, a to od 17:30 do 22:00 hodin.

————————————————————————————————-

Na zastávce U Heidricha byl zapomenut křovinořez zn. Husqvarna. Prosíme, pokud jej někdo najde, aby jej odevzdal na Obecním úřadu ve Staříči.

————————————————————————————————-

MUDr. Papřoková oznamuje, že v době od 19. do 29. září bude její ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené. V době její nepřítomnosti ji zastupuje paní MUDr. Stivarová.

Upozornění provozovatele k provádění splaškové kanalizační přípojky

10. Září, 2019 -

V současné době občané naší obce provádějí na svých pozemcích soukromou část kanalizačních přípojek k odkanalizování a napojení rodinných domků (nemovitostí) na veřejnou část splaškové kanalizace.

Upozorňujeme občany, že při realizaci této přípojky je nutné postupovat podle „Dokumentace odkanalizování nemovitosti“, ve které je mimo jiné zpracováno řešení odkanalizování a napojení RD na splaškovou kanalizaci, způsob uložení a vedení potrubí z materiálu PP a PVC profilu  DN150, zajištění vytýčení inženýrských sítí. Schválenou dokumentaci obdrželi občané od Obce Staříč.

V  této   dokumentaci   v části   „Kritéria   pro   napojení   nemovitosti“    je  uvedeno,  že   před zásypem obnaženou přípojku přebírá investor za účasti provozovatele.

Provozovatelem je Obec Staříč, která bude při přejímce mimo jiné požadovat dodržení pískového  lože  potrubí  10 cm,  hutněný  obsyp  potrubí  jemným zásypovým materiálem  bez kamenů. V případě, že potrubí nebude v domovní plastové šachtě napojeno na šachtové dno a bude napojeno na šachtovou rouru, je třeba požít vrták určený k provrtání této roury, otvor nesmí být vyřezáván a musí být utěsněn pryžovým těsněním. Nejlépe je svěřit provedení těsněné navrtávky odborné firmě. Ukládání výkopku nebo materiálu na cizí pozemky včetně komunikací není dovoleno.

Připojení na splaškovou kanalizaci nebude povoleno, neumožní-li majitel připojované nemovitosti provozovateli přístup k celé přípojce a kontrolu vnitřní kanalizace.

Převzetí přípojky mohou občané objednat a dohodnout nejméně 5 hodin před zásypem na tel. čísle 725 835 586. Náhradní kontakty: 724 178 706,  725 756 985.

Děkujeme za Vaší vstřícnost, která pomůže dlouhodobé bezvadné funkci celého díla.

Za budoucího provozovatele, Obec Staříč: Libor Macháček, v.r., starosta

Moštování 2019

9. Září, 2019 -

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Staříči zahajuje moštování ovoce v moštárně ve Staříči.

Moštování bude probíhat:

z důvodu nedostatku ovoce, vždy po předchozí telefonické domluvě pana Petra tel. 725 475 274, nebo pana Blažka tel. 721 022 878

Navržené dny pondělí a čtvrtek od 16.00 hodin.

Cena 3 Kč za 1 kg ovoce pro zahrádkáře a jejích příznivce.

Doneste si dostatečné nádoby na mošt a na výlisky z ovoce.

Po předchozí domluvě bude probíhat výkup jablek, jen kvalitní a vyzrálé plody. Cena 1 Kč za 1 kg ovoce.

Srdečně zvou, zahrádkaří ve Staříči

Hlášení místního rozhlasu ze dne 4.9.2019

4. Září, 2019 -
  • Obecní úřad informuje občany, že otevírací doba BIO skládky v AREÁLU Hatě je v po-pá 7:00-19:00 a v sobotu 8:00-18:00. Prosíme o dodržování třídění odpadu. Celý objekt je monitorován.
  • Dne 07.09. Vás zveT.J. sokol Staříč na 11. ročník cyklozávodu Okolo Staříča. V dopoledních hodinách proběhne závod dětí a odpoledne závod dospělých. Bližší informace na stránkách obce a na Facebooku. Zároveň Vás TJ sokol zve na country zábavu u pavilonku za KD od 17:00. Za nepříznivého počasí bude zábava probíhat v sále KD.
  • Fotbalový klub Staříč Vás zve v sobotu  07.09. na fotbalová utkání:

Od 10. hodin nastoupí starší dorost k utkání krajského přeboru proti Unionu Hlubina. 

Poté od 12.15 rovněž proti Hlubině hraje mladší dorost.

Od 15. hodin se kraje utkání 1.B třídy mužů s T.J. Vendryně.

V neděli 08.09. v 9.30 se utkají starší žáci krajské soutěže proti Starému městu a v 11.15 nastoupí žáci proti stejnému soupeři. 

  • Taneční skupina infinity pořádá ve středu 11.09. od 17:00 hodin v tělocvičně KD nábor nových členů ve věku od 4 let.
  • Ve čtvrtek 05.09. začínácvičení s Kájou Celbovou od 19:00 v tělocvičně Základní školy.  Cvičení bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 19:00, cena 30 Kč, pro členy T.J. Sokol zdarma.
  • V neděli 01.09. se zahájil výkup padaných jablek. Výkup bude probíhat v Ostravě Hrabová ve sběrně druhotných surovin firmy Agnes, ulice Paskovská.
  • Studénka drůbež nabízí k prodeji:Kuřice 150-170 Kč, chovné kohouty, housata, kačeny, krůty – 250 Kč 9 týdnů, nové brambory, cibule, česnek, krmné směsi a vitamíny. Prodej se uskuteční ve Staříči dne 07.09.2019 v 13:00-13:15 a to u Obecního úřadu.

Burza oblečení

3. Září, 2019 -

Provozní doba BIO skládky Hatě

30. Srpen, 2019 -

Pondělí – pátek 7.00 – 19.00
sobota 8.00 – 18.00
Dodržujte třídění odpadu.Objekt je monitorován.

Obec Staříč zveřejňuje záměr propachtovat tyto pozemky

19. Červenec, 2019 -

https://www.obec-staric.cz/wp-content/uploads/2019/07/smtptaseznam.cz_20190719_121434.pdfh

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

Pondělí, Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání