Hlášení rozhlasu 6.11.

6. Listopad, 2019 -

H

FK Staříč zve občany v sobotu 9. listopadu na hřiště Pod Okrouhlou na fotbalová utkání v dohrávce krajského přeboru dorostu FK Staříč proti FK Frenštát pod Radhoštěm, kdy

– v 10:00 hodin nastoupí starší dorost, a

– ve 12:00 hodin hraje mladší dorost.

————————————————————————————————-

Oznamujeme, že v pátek 8. listopadu bude na rozloučenou otevřena restaurace Kulturní dům celý den až do pozdních nočních hodin.

————————————————————————————————-

MUDr. Papřoková oznamuje, že ve dnech 7. a 8. listopadu je z důvodu čerpání dovolené její ordinace uzavřena.

————————————————————————————————-

V sobotu 9. listopadu bude probíhat sběr nebezpečného odpadu a vyřazeného elektrozařízení formou pojízdné sběrny, která bude přistavena od 10:00 do 10:30 hod. na rozcestí u mlýna, od 10:45 do 11:15 hod. pod kostelem směr Místek a od 11:30 do 12:00 hod. u hostince Blue Bowling. Dále bude v sobotu 9. listopadu organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na betonovém hřišti v centru obce od 8:00 do 12:00 hod. Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad jako je starý nábytek, sedačky, matrace, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy a podobně. Do kontejnerů nepatří pneumatiky a elektrozařízení.

————————————————————————————————-

Studénka drůbež nabízí k prodeji kuřice různých barev, chovné kohouty, brambory na uskladnění, cibuli na uskladnění, česnek sadbový a konzumní, krmné směsi a vitamíny, čerstvá domácí vejce, krouhané zelí a hlávkové zelí lze zakoupit ihned na místě nebo objednat na příští rozvoz. Prodej se uskuteční v sobotu 9. listopadu od 12:30 do 12:45 hod. u Obecního úřadu ve Staříči.

Hlášení rozhlasu 5.11.

5. Listopad, 2019 -

FK Staříč zve občany v sobotu 9. listopadu na hřiště Pod Okrouhlou na fotbalová utkání v dohrávce krajského přeboru dorostu FK Staříč proti FK Frenštát pod Radhoštěm, kdy

– v 10:00 hodin nastoupí starší dorost, a

– ve 12:00 hodin hraje mladší dorost.

————————————————————————————————-

Oznamujeme občanům, že v pátek pátek 8. listopadu bude na rozloučenou otevřena restaurace Kulturní dům celý den až do pozdních nočních hodin.

————————————————————————————————-

MUDr. Papřoková oznamuje, že ve dnech 7. a 8. listopadu je z důvodu čerpání dovolené její ordinace uzavřena.

————————————————————————————————-

Oznamujeme, že ve středu 6. listopadu bude obecní knihovna z důvodu školení uzavřena.

Obec Staříč – 3 pracovní místa

2. Listopad, 2019 -


935 – Obec Staříč – veřejná výzva – 1 pracovní místo dělníka pro čištění a  údržbu obce, mechanizátor s místem výkonu v  obci Staříč

Od:31.10.2019 Do:15.11.2019
934 – Obec Staříč – veřejná výzva – 2 pracovní místa – obsluha čističky odpadních vod a kanalizace s místem výkonu práce v obci Staříč   

Informace restaurace v KD

31. Říjen, 2019 -

Otevírací doba v restauraci KD Staříč v listopadu:
1. a 2. listopadu (pá-so) bude restaurace otevřena do večerních hodin.
Přes týden 4. až 7. listopadu pouze do 15:00 a bude se vařit menu.
V pátek 8. listopadu bude na rozloučenou otevřeno celý den až do pozdních nočních hodin.
V sobotu začne stěhování současného nájemce do Ostravy.
Menu v restauraci KD se bude vařit do 8.11. a obědy pro seniory bude stávající nájemce vařit minimálně do 15.11.2019.
Těšíme se na hojnou účast.

Zpravodaj č. 3/2019

29. Říjen, 2019 -

Během tohoto týdne se ve Vašich schránkách objeví Zpravodaj č. 3.

Pro ty co si ho již chtějí prohlédnout v počítači:

Zpravodaj č.3/2019

Prodej na vánočním jarmarku

8. Říjen, 2019 -

V sobotu 30. listopadu proběhne vánoční jarmark. Pokud máte zájem na tomto jarmarku prodávat své výrobky, nahlaste se prosím na email: knihovna@obec-staric.cz

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

8. Říjen, 2019 -

Čipování psů

2. Říjen, 2019 -

Kompenzace nebo spíš finanční pobídka ke splnění povinného čipování ve stanovené lhůtě (31.12.2019) ve výši 200 Kč bude vyplacena chovateli psa, který nechal zvíře načipovat v období 1.9.2019 – 31.12.2019. Podmínkou je předání nálepky s čárovým kódem do obecního registru a prokázání dne čipování předložením očkovacího průkazu se záznamem o čipování nebo účtem od veterináře. Vyplácení bude prováděno do 31.1.2020. Bude také provedena aktualizace obecně závazné vyhlášky doplněním povinnosti prokázat načipování evidovaných psů předáním nálepky s čárovým kódem nebo předložením očkovacího průkazu se záznamem o čipování.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

27. Září, 2019 -

Upozornění provozovatele k provádění splaškové kanalizační přípojky

10. Září, 2019 -

V současné době občané naší obce provádějí na svých pozemcích soukromou část kanalizačních přípojek k odkanalizování a napojení rodinných domků (nemovitostí) na veřejnou část splaškové kanalizace.

Upozorňujeme občany, že při realizaci této přípojky je nutné postupovat podle „Dokumentace odkanalizování nemovitosti“, ve které je mimo jiné zpracováno řešení odkanalizování a napojení RD na splaškovou kanalizaci, způsob uložení a vedení potrubí z materiálu PP a PVC profilu  DN150, zajištění vytýčení inženýrských sítí. Schválenou dokumentaci obdrželi občané od Obce Staříč.

V  této   dokumentaci   v části   „Kritéria   pro   napojení   nemovitosti“    je  uvedeno,  že   před zásypem obnaženou přípojku přebírá investor za účasti provozovatele.

Provozovatelem je Obec Staříč, která bude při přejímce mimo jiné požadovat dodržení pískového  lože  potrubí  10 cm,  hutněný  obsyp  potrubí  jemným zásypovým materiálem  bez kamenů. V případě, že potrubí nebude v domovní plastové šachtě napojeno na šachtové dno a bude napojeno na šachtovou rouru, je třeba požít vrták určený k provrtání této roury, otvor nesmí být vyřezáván a musí být utěsněn pryžovým těsněním. Nejlépe je svěřit provedení těsněné navrtávky odborné firmě. Ukládání výkopku nebo materiálu na cizí pozemky včetně komunikací není dovoleno.

Připojení na splaškovou kanalizaci nebude povoleno, neumožní-li majitel připojované nemovitosti provozovateli přístup k celé přípojce a kontrolu vnitřní kanalizace.

Převzetí přípojky mohou občané objednat a dohodnout nejméně 5 hodin před zásypem na tel. čísle 725 835 586. Náhradní kontakty: 724 178 706,  725 756 985.

Děkujeme za Vaší vstřícnost, která pomůže dlouhodobé bezvadné funkci celého díla.

Za budoucího provozovatele, Obec Staříč: Libor Macháček, v.r., starosta

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

Pondělí, Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání