Spolky

Organizace a spolky

Seznam spolků a organizací působicích ve Staříči

FARNOST
Kostel

  • Je zasvěcen  svátku Nalezení Svatého kříže
  • Jestliže by jste měli zájem o prohlídku kostela, obraťte se na pana Tadeáše Kubalu, Staříč 235, tel. 737 159 238.

Hřbitov

Brána je řízena automaticky, večer se sama uzavře.

  • letní období  (uzavřena)     21.00 – 06.00 hodin
  • zimní období (uzavřena)    19.00 – 06.00 hodin

Kontakt Václav Janečka tel.: 724 074 372 , email: Janecka187@seznam.cz

 

Chrámový pěvecky sbor

  • smíšený sbor
  • Dirigent pěveckého sboru: Jana Kurečková – tel.: 558660167

kostel (1) kostel (2) kostel 4 Noc kostelů Staříč 2013 (5) Noc kostelů Staříč 2013 (11) Noc kostelů Staříč 2013 (32)

1. SKAUTSKÝ ODDÍL STAŘÍČ      www.skautistaric.cz

ČESKÝ SVAZ CHOVATELů

Předseda:  Koška Jan, Fryčovická 327, Staříč

ČESKÝ SVAZ ZAHRADKÁŘů
Předseda: Jaroslav Peter, Staříč 757

SDH  STAŘÍČ     http://www.hasici-staric.estranky.cz/

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO   https://www.hsstaric.cz/

ZÁKLADNÍ  KYNOLOGICKÁ SPOLEČNOST  
http://zko-staric.webnode.cz/

KLUB DůCHODCů
Předseda: Zdeňka Piskořová   774 847 912

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

---

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání