Správa hřbitova

Řád veřejného pohřebiště obce Staříč 

SPRÁVCE HŘBITOVA

Václav Janečka

tel. číslo   724 074 372

KOPÁNÍ HROBU

Obecní úřad oznamuje občanům, že s okamžitou platností nebude pan Václav Janečka zajišťovat vykopání hrobu a pohřbívání. Tato činnost bude zajišťována panem Rudolfem Vaškem číslo telefonu 731 400 142. Kontakt na tohoto hrobníka naleznete i ve vývěsní skříňce na hřbitově.

KOLUMBÁRIUM

Vznikla nová hrobová místa, jejichž nájem je 100,- Kč za rok, 1.000,- Kč za 10 let.

Nápisní deska je v hodnotě 2.500,- Kč. Zájemci o pronájem tohoto hrobového místa musí být občané s trvalým pobytem ve Staříči. Bližší informace vám podá pan Václav Janečka, správce hřbitova.

FARNOST
Kostel

  • Je zasvěcen  svátku Nalezení Svatého kříže
  • Jestliže by jste měli zájem o prohlídku kostela, obraťte se na pana Tadeáše Kubalu, Staříč 235, tel. 737 159 238.

Hřbitov

Brána je řízena automaticky, večer se sama uzavře.

  • letní období  (uzavřena)     21.00 – 06.00 hodin
  • zimní období (uzavřena)    19.00 – 06.00 hodin

Kontakt Václav Janečka tel.: 724 074 372 , email: Janecka187@seznam.cz

 

Chrámový pěvecky sbor

  • smíšený sbor
  • Dirigent pěveckého sboru: Jana Kurečková – tel.: 558660167

kostel (1) kostel (2) kostel 4 Noc kostelů Staříč 2013  (5) Noc kostelů Staříč 2013  (11) Noc kostelů Staříč 2013  (32)

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

---

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání