Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Staříč č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Staříč č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Staříč č. 3/2020, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Staříč č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Obce Staříč č. 1/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

Obecně závažná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2017 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zvýšení sazeb z daně z nemovitostí

1_20083_2017

Nařízení 1/2016, kterým  se stanovuje zákaz podomního  prodeje

OBEC STAŘÍČ – Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Staříč č. 2/2015 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce STAŘíČ  č.1/2015 o stanoveni systému shromažd’ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce STAŘíČ

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1/2013

Ceník 1/2014    cenik

 Dodatek číslo 1 k Obecně závazné vyhlášce čís. 1/20I3 o místních poplatcích

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

---

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání