Rozpočet, rozpočtové opatření

SCHVÁLENÝ  ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  ZA  ROK  2018

Fond rozvoje a bydlení k 31.12.2018

Investiční akce k 31.12.2018 (ú.042)

MONITOR – obec Staříč

Pohledávky k 31.12.2018 (ú.311)

Přehled k 31.12.2018 (darovací smlouvy, VPS)

Přehled přijatých dotací v roce 2018

Přehled zůstatků na bankovních účtech k 31.12.2018

Přehled rozpočtových opatření v roce 2018

Příloha k 31.12.2018

Rozbor nákladů a výnosů na komunální odpad

Rozvaha k 31.12.2018

Sociální fond k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Závazky k 31.12.2018 (ú.321)

Závěrečný účet obce Staříč za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání rok 2018

ZŠ a MŠ Staříč

 

Rozpočtové opatření na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019  

zveřejněno: 10.5.2019   do 31.3.2020

Rozpočtové opatření č.2/2019       

zveřejněno:11.6.2019   do 31.3.2020

 

Schválený rozpočet Obce Staříč na rok 2019

příjmy a výdaje

vloženo: 12.04.2019 – 31.03.2020

 

Návrh rozpočtu na rok 2019

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 – příjmy

Návrh rozpočtu na rok 2019 – příjmy (podrobné)

Návrh rozpočtu na rok 2019 – výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2019 – výdaje (podrobné)

Střednědobý rozpočtový výhled Obce Staříč na období let 2020 – 2022
zveřejněno: 08.01.2019 do 31.12.2022

 

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obce Staříč na období let 2020 – 2022

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019      

zveřejněno: 08.01.2019 do 31.03.2019

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018    (1 )

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018    (2 )

Rozpočtové opatření na rok 2018

Rozpočtové opatření č.1/2018      

zveřejněno: 11.05.2018 do 31.3.2019

Rozpočtové opatření č.2/2018     

zveřejněno: 06.06.2018 do 31.3.2019

Rozpočtové opatření č.3/2018

zveřejněno: 02.07.2018 do 31.3.2019

Rozpočtové opatření č.4/2018

zveřejněno: 13.07.2018 do 31.3.2019

Rozpočtové opatření č.5/2018 

zveřejněno: 02.08.2018 do 31.3.2019

Rozpočtové opatření č.6/2018

zveřejněno: 07.09.2018 do 31.3.2019

Rozpočtové opatření č.7/2018 

zveřejněno: 03.10.2018 do 31.3.2019

Rozpočtové opatření č.8/2018

zveřejněno: 30.10.2018 do 31.3.2019

Rozpočtové opatření č.9/2018

zveřejněno: 10.12.2018 do 31.3.2019

Rozpočtové opatření č.10/2018 

zveřejněno: 15.01.2019 do 31.3.2019   

 

Schválený rozpočet na rok 2018

Příjmy a výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2018

Příjmy

Příjmy – podrobný rozpis podle položek

Výdaje

Výdaje – podrobný rozpis podle položek

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017

Investiční akce v roce 2017 

Monitor – obec Staříč rok 2017

Pohledávky k 31.12.2017 (ú. 311)

Přehled k poskytnutým fin.prostředkům v roce 2017

Přehled přijatých dotací v roce 2017

Přehled rozpočtových opatření rok 2017

Přehled zůstatků BÚ k 31.12.2017

Příloha k 31.12.2017

Půjčky z FRB – stav k 31.12.2017

Rozbor nákladu a výnosu na komunální odpad rok 2017 

Rozvaha k 31.12.2017

Sociální fond rok 2017 k 31.12.2017 

Výkaz zisku a ztrát k  31.12.2017 

Závazky k 31.12.2017 (ú.321)

Závěrečný účet obce za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 

ZŠ a MŠ Staříč 

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016

Investiční akce v roce 2016

Pohledávky – závazky k 31.12.2016

Poskytnuté finanční dary a dotace

Poskytnuté půjčky z  FBR, kotlíkové dotace

Přehled BÚ k 31.12.2016

Přehled přijatých dotací v roce 2016

Příloha

Rozbor nákladu na komunální odpad rok 2016

Rozpočet 2016 – plnění

Rozvaha – bilance  

Sociální fond rok 2016

Výkaz zisku a ztrát

Závěrečný účet za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016

ZŠ a MŠ Staříč

Rozpočtové opatření 2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017

zveřejněno: 05.05.2017 do 31.3.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2017

zveřejněno: 05.06.2017 do 31.3.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2017

zveřejněno: 13.07.2017 do 31.3.2018

Rozpočtové opatření č. 4/2017

zveřejněno: 01.08.2017 do 31.3.2018

Rozpočtové opatření č. 5/2017

zveřejněno: 24.08.2017 do 31.3.2018

Rozpočtové opatření č. 6/2017

zveřejněno: 13.9.2017 do 31.3.2018

Rozpočtové opatření č. 7/2017

zveřejněno: 06.10.2017 do 31.3.2018

Rozpočtové opatření č. 8/2017 

zveřejněno: 03.11.2017 do 31.3.2018

Rozpočtové opatření č. 9/2017

zveřejněno: 05.12.2017 do 31.3.2018

Rozpočtové opatření č. 10/2017

zveřejněno: 05.01.2018

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017

Rozpočtový výhled obce Staříč na období let 2018-2020

Schválený rozpočet na rok 2017

Příjmy

Příjmy – podrobný rozpis podle položek

Výdaje

Výdaje – podrobný rozpis podle položek

Oznámení o zveřejnění rozpočtu na r. 2017

Rozpočty z předešlých let

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

Pondělí, Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání