Kontakty – vedení obce, zaměstnanci

starosta
Ing. Libor Macháček
558 660 214, 725 756 985


staric@obec-staric.cz


machacek@obec-staric.cz

Adresa:
Chlebovická 201, 739 43 Staříč

E-poddatelna:
epodatelna@obec-staric.cz

Úřední hodiny:
Pondělí     8.00 – 11.30     12.30 – 17.00
Středa      8.00 – 11.30     12.30 – 17.00

 

Stavební úsek
Pondělí a středa     15.00 – 17.00
Mgr. Aleš Žurovec    tel.: 558 661 052
zurovec@obec-staric.cz

 

Pondělí     8.00 – 11.30     12.30 – 17.00
Středa      8.00 – 11.30     12.30 – 17.00
Bc. Nikola Šnajdrová   tel. 558 661 052,    737 296 520
snajdrova@obec-staric.cz

 

Vedení obce:

Ing. Libor Macháček
558 660 214

725 756 985

machacek@obec-staric.cz

staric@obec-staric.cz

 

místostarosta
Zbyněk Prokop
558 661 050

724 178 706

prokop@obec-staric.cz

 

místostarosta
Mgr. Aleš Žurovec
558 661 052,

733 740 959

zurovec@obec-staric.cz

 

 

Zaměstnanci obce:

Evidence obyvatel, matrika
Bc. Prokopová Lada
558 660 260, 605 447 149
prokopova@obec-staric.cz

 

Pokladna, poplatky 
Ing. Marika Matějková
558 660 260,  605 447 149
matejkova@obec-staric.cz

 

Účetní
Šebestová Miroslava
558 660 260, 605 447 149
ucetni@obec-staric.cz

 

Podatelna 
Filínová Tamara
558 660 260,  605 447 149
filinova@obec-staric.cz

 

Obecní knihovna, Zpravodaj obce
Pešková Blanka
558 661 051
knihovna@obec-staric.cz

 

ZASTUPITELSTVO   OBCE

Ing. Libor Macháček                                      starosta

Zbyněk Prokop                                              místostarosta uvolněný

Mgr. Aleš Žurovec                                         místostarosta neuvolněný

Ing. Libuše Volná                                          předseda kontrolního výboru

Milada Tobolová                                            předseda sociální komise

Ing. Radim Kuča                                           předseda finančního výboru

Pavel Volný                                                   předseda komise životního prostředí

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Staříč, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce Ing. Liborem Macháčkem.

2. Důvod a způsob založení

Obec zřízena podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), současná právní úprava zákon č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura Zastupitelstvo obce

orgány zastupitelstva obce:

– finanční výbor

– kontrolní výbor

poradní a iniciativní orgány obce:

– komise SPOZ

– kulturní komise

redakční rada Zpravodaje

4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Chlebovická 201, Staříč 739 43, okres Frýdek-Místek

Telefon: 558 660 260, 605 447 149

Fax: 558 661 051

ID datové schránky    4qdbbbc

Oficiální www. stránka: https://obec-staric.cz nebo http://staric.eu

E-mail: staric@obec-staric.cz

Úřední desky jsou místěny vedle obecního úřadu a na oficiálních stránkách města.

5. Případné platby můžete poukázat Komerční banka, a.s. číslo účtu 28023781/0100

Platby lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě.

6. IČ IČ 00576956

7. DIČ Od 1. 1. 2010 je obec plátcem DPH. DIČ CZ 00576956

9. Žádosti o informace možno podávat v elektronické podobě nebo ústně či písemně na obecním úřadě ve Staříči

10. Příjem petic, stížností, žádosti a dalších podání Obecní úřad Staříč, možno i v elektronické podobě na e-mailové adresestaric@obec-staric.cz

11. Opravné prostředky Obecní úřad Staříč, možno i v elektronické podobě na e-mailové adrese staric@obec-staric.cz  při splnění zákonných podmínek.

12. Formuláře Žádost o poskytnutí formuláře je možno se obrátit přímo na Obecní úřad ve Staříči. Formuláře ke stažení jsou umístěny na internetové adrese www.formulare-ke-stazeni.cz.

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací najdete na internetové adrese http://portal.gov.cziwps/portal/_s.155/708.

14. Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

V platném znění naleznete tyto zákony na internetové adrese http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place

15. Sazebník úhrad za poskytování informací Obec Staříč nemá sazebník úhrad za poskytování informací, jsou poskytována bezplatně.

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/199 Sb.

17. Seznam organizací Základní škola a Mateřská škola Staříč, příspěvková organizace Obecní knihovna

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

Pondělí, Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání