Veřejné zakázky

Věstník veřejných zakázek – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:

 https://nen.nipez.cz/profil/Staric

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-staric_2415/

———————————————————————————————————————————————————————-

rok 2016

Smlouva o dílo – Rozšíření veřejného osvětlení na parc. č. 1209 v k.ú. Staříč

Smlouva o dílo – Cyklopark¨       dodatek ke smlouvě

Smlouva o dílo – “Oprava střechy bývalé vrátnice č.p. 2096/5 v areálu Hatě ve Staříči”

Smlouva o dílo “Výměna oken a dveří v budově místní Základní školy       dodatek č.1

Smlouva o dílo  “Bytový dům pro seniory Staříč”      dodatek 1

Příkazní smlouva “Kanalizace a ČOV Staříč”

Smlouva o výkonu autorského dozoru stavby “Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV – Sweco Hydroprojekt, a.s.  Dodatek č. 1     Dodatek č.2

Smlouva o dílo Projektová dokumentace pro zadání stavby Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV” – Sweco Hydroprojekt, a.s. Dodatek č.1   Dodatek č.2

Příkazní smlouva Technický dozor stavebníka stavby  “Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV”   –  LAV|ENGINEERING s.r.o.   Dodatek č. 1

rok 2015     

Výzva k podání nabídky –  obec Staříč – biologicky rozložitelný odpad

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na zakázku  “Energetické úspory HZ  objektu č.p. 325 ve Staříči”

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na zakázku  “Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči”

Smlouva o dílo – “energetické úspory objektu pošty, č.p. 335 ve Staříči”

Rekonstrukce elektroinstalace a elektrického zařízení v budově Mateřské školy ve Staříči    66944-1748599           dodatek č. 1

rok 2014

Smlouva o dílo – “Oprava antukového hřiště za KD ve Staříči”

Smlouva o dílo – “Oprava opěrné zdi u antukového hřiště pod KD ve Staříči”

Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce “Oprava antukového hřiště za Kulturním domem ve Staříči”

písemná výzva k podání nabídky

dodatek 1 2014 dodatek 2 2014dodatek 3 2014 dodatek 5 2014 dodatek 6 2014

smlouva o dílo 2014 smlouva o dílo OKD 2014
smlouva o dílo šatna 2014
smlouva přeložka 2014

Hydrogeologický průzkum pro objekty ČOV pneumatické čerpací stanice a zpracování posudku 

rok 2013

Smlouva o Dílo č. S131211 na realizaci veřejné zakázky s názvem: “Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná”

Smlouva o dílo – “Územní plán Staříč  

smlouva o dílo 2013 stabilizace svahu 2013 Trojdohoda OKD Smlouva 2013

Opravy autobusové zastávky na parc. č. 279, 280, 376/33 a 1167/1 v katastrálním území Staříč      64190-8891828

Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie   64183-1138653

rok 2012

 GOLEM F-M 2012 DOD.1
GOLEM F-M Smlč. 366 2012
GOLEM F-M, s.r.o.2012
GOLEM F-M2012 DOD. 2
HHP Projekt 2012 dod.č.3
HHP Projekt 2012-Dod.č.1
HHP Projekt 2012-Dod.č.2
Trojdohoda OKD do.č.1
Trojdohoda OKD Dod.č.2
Trojdohoda OKD Smlouva 2012

Oprava stávající kanalizace v prostoru hřiště  – 64188-2380614

Opravy a úpravy obejktu provozoven č.p. 203 ve Staříči –  64171-2449353       64172-4512932            64173-6977895

Revitalizace a regenerace nevyužívané plochy-brownfields v obci Staříč       64185-9567872       64186-6240484       64187-9337742

 

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

Pondělí, Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání