Krajská hygienická stanice Ostrava – mimořádné opatření č.10 a 11/2020

30. Červen, 2020 -

Mimořádné opatření 8/2020 – Krajská hygienická stanice

25. Červen, 2020 -

UPOZORNĚNÍ

18. Červen, 2020 -

Upozornění na neoprávněné vypouštění odpadní vody do nově vybudované kanalizace.

Kanalizace ještě není ani ve zkušebním provozu!!!

Není možné do ní vypouštět odpadní vody!!!

Všichni mají podepsánu smlouvu, ve které se zavázali, že budou vypouštět splašky až po výzvě provozovatele=obce.

Kdo vypouští před spuštěním zkušebního provozu, způsobuje škodu na stavbě a vícenáklady, které je zhotovitel stavby oprávněn vyčíslit a vymáhat. Zhotovitel stavby je oprávněn provést okamžitá opatření, která neoprávněné používání kanalizace znemožní tím, že ucpe vtok do veřejné části.

Zahájení zkušebního provozu a napojování domovních odpadů na nově vybudované přípojky bude včas a jasně oznámeno. Do té doby nesmí nikdo do nových trubek nic vypouštět!

Při vstupu do budovy OÚ si prosím dezinfikujte ruce, vstupujete pouze s rouškou a dodržujte mezi sebou rozestupy 2m. Děkujeme

10. Červen, 2020 -

Taneční kurzy

9. Červen, 2020 -

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

---

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání