Hlášení rozhlasu – 7.7.2021

8. Leden, 2021 -

Sdělujeme občanům, že v letošním roce nebudou skupinky dětí chodit po obci s Tříkrálovou sbírkou. Přispět na tříkrálovou sbírku můžete do pokladniček, které jsou umístěné:

v kostele Nalezení Svatého kříže ve Staříči,

na Obecním úřadu ve Staříči u paní Prokopové,

v obchodě Potraviny u Michny u paní Pěkníkové

a v obchodě Potraviny u transformátoru

kdykoli v otevírací dobu

a v obchodě u paní Přibylové pouze v soboty do 12:00 hodin.

———————————————————————————————————

Informace k pozemkovým úpravám:

Upozorňujeme, že společností Georeal a Pozemkovým úřadem byly některým z Vás v průběhu měsíce prosince 2020 zaslány do schránky návrhy pozemkových úprav, které bylo potřeba odsouhlasit do konce roku 2020. Pokud jste tak ještě neučinili, zdvořile Vás žádáme o urychlené odevzdání dokumentů na Obecním úřadu ve Staříči.

USNESENÍ VLÁDY ČR č. 1325, 1332, 1333, 1334, 1335 a 1336 ze dne 14.12.2020

16. Prosinec, 2020 -

Obecní knihovna otevřena

14. Prosinec, 2020 -

Obecní knihovna je otevřena od úterý 15.12.2020 v běžnou pracovní dobu.Výdej a příjem knih a výdej kalendářů po zazvonění přes dveře.

Hledáme novou kronikářku nebo kronikáře

10. Prosinec, 2020 -

Vzhledem k dohodě se stávající kronikářkou vyhlašujeme možnost přihlásit se do výběru nové kronikářky nebo kronikáře. Podmínkou je Vaše ochota, dobrý pravopis a časový prostor zaznamenávat nejdůležitější údaje a události z obce. Výhodou je úhledné písmo a přehled o obci. Zaškolení končící kronikářkou, vlídné zacházení a odměna za provedenou činnost je samozřejmostí.

Libor Macháček, starosta

Nabídka odkoupení pozemků

10. Prosinec, 2020 -

Vedení obce usiluje o to, aby i v budoucnu mohlo dostatečně ovlivňovat způsob nakládání s pozemky v katastru obce. Zároveň shledává nákup pozemků jako dostatečně bezpečný způsob investování volných finančních prostředků. Proto vyzývám všechny vlastníky pozemků v k.ú. Staříč, aby před prodejem jiné osobě oslovili Obec Staříč, která Vám dá svou nabídku.

Libor Macháček, starosta

Stolní kalendáře 2021

10. Prosinec, 2020 -

Stolní kalendáře na rok 2021 si již můžete vyzvednout v obecní knihovně.

Stolní kalendář na rok 2021

1. Prosinec, 2020 -

Obec Staříč připravila pro své občany stolní kalendáře na rok 2021. Kalendáře budou připraveny k vyzvednutí v obecní knihovně od poloviny prosince. Kalendář bude pohlednicového typu s akvarely p. Ivety Axmannové. Stolní kalendáře jsou zdarma.

Kromě stolních kalendářů, které jsou zdarma, jsme nechali vyrobit i nástěnné ve formátu 64×36 cm. Pár kusů dáváme do prodeje v knihovně za 150 Kč.

BIOODPAD – skládka Hatě

1. Prosinec, 2020 -

Skládka na BIOODPAD v Hatích je od 1.12.2020 uzavřena. Opět se otevře až na jaře.

Upozornění k budování soukromých částí kanalizačních přípojek

23. Listopad, 2020 -

V naší obci je kanalizace budována jako poslední z veřejných sítí, proto potkáváme všechny ostatní sítě (voda, plyn, elektřina, telefon-internet, dešťová kanalizace). Poloha jednotlivých vedení není vždy dle podkladů a projektu a „dešťovka“ není zmapována vůbec. Z těchto důvodů dochází někdy k posunům umístění stok a jejich hloubky a často ke změnám při realizaci přípojek. Změny stok zpracovává projektant v rámci autorského dozoru stavby, jednoduché změny přípojek řeší zhotovitel Doprastav přímo na místě s majitelem připojované nemovitosti. Pokud je potřeba zmenšit hloubku přípojky, prověřuje (většinou měřením), jestli je nová hloubka dostatečná k napojení domu. V několika případech už se stalo, že majitel připojovaného domu si nechal udělat soukromou část přípojky dříve než byla provedena veřejná část (odbočka ze stoky ukončená revizní šachtou nebo odbočka ze šachty na stoce ukončená ucpávkou na konci roury přípojky) a při realizaci veřejné části přípojky ji bylo třeba položit výše. Soukromá část pak byla níž než veřejná a bylo nutné soukromou část předělávat. Není to chyba ani projektu ani zhotovitele a Doprastav nemá možnost další přípojky opravovat bez úhrady. Oprava v dalších takových případech bude záležitostí vlastníka soukromé části.

Upozorňuji proto všechny majitele připojovaných nemovitostí, že při realizaci přípojek může dojít ke změnám jejich umístění i změnám výšky oproti platným projektovým dokumentacím a proto je zároveň žádám, aby soukromou část přípojky nechali budovat vždy až po provedení veřejné části přípojky.

Samozřejmě potřebujeme, abychom se napojovali co nejdříve a kolem mlýna již šla výzva k budování soukromých částí. Je nutné zabránit zbytečným nákladům navíc. Takže je třeba budovat soukromé přípojky co nejdříve po vybudování veřejných částí.

Vzhledem k průběhu pandemie a jejímu vlivu na personální kapacity stavby, se zahájení zkušebního provozu posouvá na jaro 2021. Probíhá jednání o prodloužení termínu realizace stavby do podzimu 2021.

Asfaltování, které je taktéž kapacitně omezeno, aktuálně probíhá na Fryčovické a přilehlých ulicích.

Libor Macháček,starosta obce

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č.1195-1202

23. Listopad, 2020 -

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

---

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání