Mimořádné opatření KHS Ostrava

2. Říjen, 2020 -

Provozní doba České pošty

29. Září, 2020 -

Česká pošta upozorňuje na změnu provozní doby od 01. října, a to následovně:

pondělí:        od 13:00 do 18:00 hodin

úterý:            od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin

středa:          od 13:00 do 18:00 hodin

čtvrtek:         od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin

pátek:            od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin

Zpravodaj č. 1-2/2020

19. Srpen, 2020 -

V tištěné podobě bude Zpravodaj do domácnosti roznášen až dovolí počasí.

Nábor do TS Infinity Staříč

17. Srpen, 2020 -

Nábor gymnastek ve věku 5-6 let

31. Červenec, 2020 -

Sběr bioodpadu

15. Červenec, 2020 -

Krajská hygienická stanice – mimořádné opatření

14. Červenec, 2020 -

Krajská hygienická stanice Ostrava – mimořádné opatření:

Mimořádné opatření č. 12/2020 
Mimořádné opatření č. 13/2020
Mimořádné opatření č. 14/2020

Krajská hygienická stanice Ostrava – mimořádné opatření č.10 a 11/2020

30. Červen, 2020 -

Mimořádné opatření 8/2020 – Krajská hygienická stanice

25. Červen, 2020 -

UPOZORNĚNÍ

18. Červen, 2020 -

Upozornění na neoprávněné vypouštění odpadní vody do nově vybudované kanalizace.

Kanalizace ještě není ani ve zkušebním provozu!!!

Není možné do ní vypouštět odpadní vody!!!

Všichni mají podepsánu smlouvu, ve které se zavázali, že budou vypouštět splašky až po výzvě provozovatele=obce.

Kdo vypouští před spuštěním zkušebního provozu, způsobuje škodu na stavbě a vícenáklady, které je zhotovitel stavby oprávněn vyčíslit a vymáhat. Zhotovitel stavby je oprávněn provést okamžitá opatření, která neoprávněné používání kanalizace znemožní tím, že ucpe vtok do veřejné části.

Zahájení zkušebního provozu a napojování domovních odpadů na nově vybudované přípojky bude včas a jasně oznámeno. Do té doby nesmí nikdo do nových trubek nic vypouštět!

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

---

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání