Obecní zpravodaj

Zpravodaj obecního úřadu ve Staříči

Zpravodaj začal vycházet v létě roku 2005. Zpravodaj je do domácností dodáván brigádníky do každé domovní schránky. Pokud nemáte na schránce napsáno, že  tam bydlíte dvě rodiny, dostanete pouze 1 výtisk.

 Pokud nějaké číslo Zpravodaje nenajdete ve své schránce, můžete si ho vyzvednout v obecní knihovně.

Redakční rada: Tamara Filínová, Blanka Pešková

Pomozte nám tvořit “Zpravodaj” Již v úvodním čísle našeho Zpravodaje požádala redakční rada občany o spolupráci při tvorbě tohoto čtvrtletníku.  Redakční rada doufá, že se najde mnoho občanů, kteří by chtěli ostatním něco zajímavého sdělit a tím obohatit i další čísla Zpravodaje.

Své nápady můžete zasílat na emailovou adresu: knihovna@obec-staric.cz

rok 2019

1_2019

2_2019 

4_2019

 

rok 2018

1_2018

2_2018 

3_2018 

4_2018

rok 2017

1_2017
2_2017      

3_2017

4_2017

rok 2016

4/2016

2-3/2016

1/2016

rok 2015

4/2015

3/2015

1/2015

2/2015

rok 2014

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

rok 2013

1/2013

2/2013

3/2013

4/2013

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

Pondělí, Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání