Nabídka odkoupení pozemků

10. Prosinec, 2020 -

Vedení obce usiluje o to, aby i v budoucnu mohlo dostatečně ovlivňovat způsob nakládání s pozemky v katastru obce. Zároveň shledává nákup pozemků jako dostatečně bezpečný způsob investování volných finančních prostředků. Proto vyzývám všechny vlastníky pozemků v k.ú. Staříč, aby před prodejem jiné osobě oslovili Obec Staříč, která Vám dá svou nabídku.

Libor Macháček, starosta

Stolní kalendáře 2021

10. Prosinec, 2020 -

Stolní kalendáře na rok 2021 si již můžete vyzvednout v obecní knihovně.

Stolní kalendář na rok 2021

1. Prosinec, 2020 -

Obec Staříč připravila pro své občany stolní kalendáře na rok 2021. Kalendáře budou připraveny k vyzvednutí v obecní knihovně od poloviny prosince. Kalendář bude pohlednicového typu s akvarely p. Ivety Axmannové. Stolní kalendáře jsou zdarma.

Kromě stolních kalendářů, které jsou zdarma, jsme nechali vyrobit i nástěnné ve formátu 64×36 cm. Pár kusů dáváme do prodeje v knihovně za 150 Kč.

BIOODPAD – skládka Hatě

1. Prosinec, 2020 -

Skládka na BIOODPAD v Hatích je od 1.12.2020 uzavřena. Opět se otevře až na jaře.

Upozornění k budování soukromých částí kanalizačních přípojek

23. Listopad, 2020 -

V naší obci je kanalizace budována jako poslední z veřejných sítí, proto potkáváme všechny ostatní sítě (voda, plyn, elektřina, telefon-internet, dešťová kanalizace). Poloha jednotlivých vedení není vždy dle podkladů a projektu a „dešťovka“ není zmapována vůbec. Z těchto důvodů dochází někdy k posunům umístění stok a jejich hloubky a často ke změnám při realizaci přípojek. Změny stok zpracovává projektant v rámci autorského dozoru stavby, jednoduché změny přípojek řeší zhotovitel Doprastav přímo na místě s majitelem připojované nemovitosti. Pokud je potřeba zmenšit hloubku přípojky, prověřuje (většinou měřením), jestli je nová hloubka dostatečná k napojení domu. V několika případech už se stalo, že majitel připojovaného domu si nechal udělat soukromou část přípojky dříve než byla provedena veřejná část (odbočka ze stoky ukončená revizní šachtou nebo odbočka ze šachty na stoce ukončená ucpávkou na konci roury přípojky) a při realizaci veřejné části přípojky ji bylo třeba položit výše. Soukromá část pak byla níž než veřejná a bylo nutné soukromou část předělávat. Není to chyba ani projektu ani zhotovitele a Doprastav nemá možnost další přípojky opravovat bez úhrady. Oprava v dalších takových případech bude záležitostí vlastníka soukromé části.

Upozorňuji proto všechny majitele připojovaných nemovitostí, že při realizaci přípojek může dojít ke změnám jejich umístění i změnám výšky oproti platným projektovým dokumentacím a proto je zároveň žádám, aby soukromou část přípojky nechali budovat vždy až po provedení veřejné části přípojky.

Samozřejmě potřebujeme, abychom se napojovali co nejdříve a kolem mlýna již šla výzva k budování soukromých částí. Je nutné zabránit zbytečným nákladům navíc. Takže je třeba budovat soukromé přípojky co nejdříve po vybudování veřejných částí.

Vzhledem k průběhu pandemie a jejímu vlivu na personální kapacity stavby, se zahájení zkušebního provozu posouvá na jaro 2021. Probíhá jednání o prodloužení termínu realizace stavby do podzimu 2021.

Asfaltování, které je taktéž kapacitně omezeno, aktuálně probíhá na Fryčovické a přilehlých ulicích.

Libor Macháček,starosta obce

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č.1195-1202

23. Listopad, 2020 -

Sbírka zákonů 194/2020 – Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření – změny

Zahrádkáři ze Staříče ukončili od 10.11.2020 moštování ovoce.

10. Listopad, 2020 -

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1102 a 1103

27. Říjen, 2020 -

Sbírka zákonů 176/2020 – Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1102 a 1103

Nabídka práce – Řeznictví Chodura

26. Říjen, 2020 -

Beskydské uzeniny Chodura přijmou  zaměstnance na hlavní pracovní poměr i brigádníky do výroby na pracoviště ve Frýdku – Místku a na expedici do Fryčovic.

Zájemce bez praxe zaškolíme. Více informací na www.chodura.cz

Policie ČR INFORMUJE – Plánovaná uzavírka silnice č. I/48 ulice Příborská ve F-M od 16.10.-18.10. a od 20.11. – 22.11.2020

14. Říjen, 2020 -

Upozornění na uzavírku silnice číslo I/48

Tímto bychom chtěli upozornit na úplnou uzavírku silnice číslo I/48 ulice Příborská ve Frýdku-Místku s navrženou objízdnou trasou a to z důvodu výstavby mostu nad touto pozemní komunikací.Úplná uzavírka silnice číslo I/48 (s objízdnou trasou) proběhne v předpokládaném termínu:

  • od 16. října 2020 od 18:00 hodin do 18. října 2020 do 24:00 hodin
  • od 20. listopadu 2020 od 18:00 hodin do 22. listopadu 2020 do 24:00 hodin
  • Dále v dotčeném úseku silnice číslo I/48 dojde k omezení provozu – vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 4,2 m (s objízdnou trasou pro tato vozidla) v předpokládaném termínu:
  • od 19. října 2020 do 20. listopadu 2020
  • V době uzavírek či omezení v dopravě budou vozidla odkláněna na objízdné trasy po přilehlých pozemních komunikacích.
  • Žádáme řidiče, aby respektovali pokyny policistů řídících provoz, přechodnou úpravu provozu – dopravní značení, dbali zvýšené opatrnosti a byli ohleduplní k ostatním účastníkům provozu.
  • por. Bc. Eva Michalíková, komisař
Objízdná trasa

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

---

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání