Opis vodoměru

24. Březen, 2020 -

Občané, u kterých nebyl doposud opsán stav vodoměru, tak prosím stavy vodoměrů nahlaste telefonicky paní Aleně Syryčanské na telefon číslo 603 301 414.

Hlášení rozhlasu – 24.3.

24. Březen, 2020 -

Obecní úřad žádá všechny osoby, které mají nařízenou karanténu, aby tuto skutečnost nahlásily na e-mailovou adresu epodatelna@obec-staric.cz nebo na některé ze stálých čísel obecního úřadu 558 660 260, 605 447 149 nebo na nově zřízené telefonní číslo 737 295 594. V této souvislosti žádáme, aby občané s nařízenou karanténou tuto důsledně dodržovali. Sankce za nedodržení karantény může být uložena až do výše 20.000 Kč.

V případě, že nebudete mít možnost si zajistit roušku, můžete zavolat na telefonní číslo obecního úřadu 558 660 260, 605 447 149 nebo 737 295 594 a my se pokusíme roušku dodat.

Dle opatření ministerstva zdravotnictví se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží v čase mezi 8:00 až 10:00 hodinou, kdy tento čas je vyhrazen osobám starším 65 let, osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P starší 50 let a zaměstnancům poskytujícím pečovatelskou službu.

Na základě usnesení vlády oznamujeme občanům, že obecní úřad nabízí osobám starším 70 let a osobám v karanténě pomoc při zajišťování základních životních potřeb formou nákupů potravin, hygienických potřeb a léků. Své požadavky můžete hlásit od pondělí do pátku v době od 07:00 do 15:00 hodin na telefonní číslo 737 295 594.

Česká pošta ve Staříči oznamuje, že po dobu nouzového stavu má otevřeno pouze do 16:00 hodin.

Občané, u kterých nebyl doposud opsán stav vodoměru, tak prosím stavy vodoměrů nahlaste telefonicky paní Aleně Syryčanské na telefon číslo 603 301 414.

Děkujeme všem, kteří roušky pro občany šijí, těm, kteří pomáhají s jejich distribucí a také těm, kteří pomáhají roznášet nákupy občanům.

Výzva pro pracující rodiče

23. Březen, 2020 -

Kdo potřebuje pomoc s hlídáním nebo učením dětí, může se pro bližší informace obrátit na obecní úřad.

Autobusová linka č. 312 NAJÍŽDÍ NA SOBOTNÍ PROVOZ

23. Březen, 2020 -

Od soboty 21.3. až do odvolání bude autobusová linka č. 312 každý den provozována podle sobotního jízdního řádu.

Přechodem na sobotní provoz by nemělo dojít k rapidnímu nárůstu počtu osob v jednom autobuse. Pokud by tomu tak bylo, je město připraveno přidat další spoj.

Cestující mohou své podněty k případně přetíženým nebo naopak nedostačujícím spojům v souvislosti s přechodem na sobotní provoz MHD zasílat primárně společnosti ČSAD  holik@3csad.cz nebo na odbor dopravy a silničního hospodářství  hronovsky.miroslav@frydekmistek.cz.

Jízdní řády – https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/doprava/mhd

23. Březen, 2020 -

Prosba o vyplnění dotazníku k bakalářské práci

21. Březen, 2020 -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ol4VrEki6TvYl5KoBu6HvtyvpFIDLJ0sMuE45Mt7IdqcxQ/viewform?fbclid=IwAR3HCWdz6v1moNjhhaCX4LQnG0hWtOhoPjOXGzjNitz9dL6qwxn42_jczQY

Mimořádné nařízení

20. Březen, 2020 -

19. Březen, 2020 -

Hlášení místního rozhlasu 19.3.2020

19. Březen, 2020 -

Obecní úřad žádá všechny osoby, které mají nařízenu karanténu, aby tuto skutečnost nahlásily mailem na adresu e-podatelna@obec-staric.cz nebo na některé ze stálých čísel obecního úřadu 558 660 260, 605 447 149 nebo na nově zřízené číslo 737 29 55 94.

Na základě usnesení vlády je zakázáno opouštět bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, které zakrývají nos a ústa a zabraňují šíření kapének.

Na základě usnesení vlády platí zákaz přítomnosti v prodejnách potravin mezi 10. a 12. hodinou pro osoby do 65 let věku.

Na základě usnesení vlády oznamujeme občanům, že obecní úřad nabízí osobám starším 70 let a osobám v karanténě pomoc při zajišťování základních životních potřeb formou nákupů potravin, hygienických potřeb a léků. Své požadavky můžete hlásit od pondělí do pátku v době od 7 do 9 hodin na telefonní číslo 737 29 55 94.

Poplatky za KO a psy do 30.4.2020

18. Březen, 2020 -

Lhůta pro poplatky za psy a odpady je prodloužena do 30. dubna 2020. Pro známku si stačí přijít až po ukončení krizového stavu. Popelnice se budou odvážet i bez nové známky na rok 2020 až do konce dubna.

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

---

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání