Zpravodaj č. 1-2/2020

19. Srpen, 2020 -

V tištěné podobě bude Zpravodaj do domácnosti roznášen až dovolí počasí.

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

---

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání