Pro snadnější život –   Organizace Podané ruce

4. Leden, 2018 -

Organizace Podané ruce – osobní asistence působí v sociálních službách již od roku 2001.

Nabízí osobní asistenci lidem od jednoho roku věku s určitou mírou omezení soběstačnosti – z důvodu věku nebo postižení. Osobní asistent / asistentka pomůže při zvládání běžných činností, jako je hygiena, oblékání, péče o domácnost a dalších, přičemž člověka vede k tomu, aby co nejvíce využíval své schopnosti a udržoval a rozvíjel své fyzické i psychické síly. Nabízí také doprovod na procházky, na nákup, k lékaři, ale také do zaměstnání či školy, na koncerty, do kina a podobně. Rozsah služby a její přesná náplň záleží na potřebě konkrétního člověka. U někoho to může být třeba jen pár hodin týdně, u dalšího několik hodin denně. Osobní asistence je totiž nejen fyzická pomoc, ale přináší klientům i psychickou podporu, aktivizaci schopností a lidskou společnost. Je určena pro každého, kdo chce zůstat ve svém přirozeném prostředí – doma, ale potřebuje pomoc druhého člověka. Službu poskytujeme až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu podle potřeb klienta a našich aktuálních personálních a časových možností. Službu osobní asistence je možné hradit z příspěvku na péči. Hledáte-li pomoc pro sebe nebo někoho blízkého, neváhejte nás kontaktovat.

Naše „mateřská“ organizace Podané ruce, z. s. poskytuje službu canisterapie, což je dobrovolnická činnost, které se ve svém volném čase věnují školení psovodi se svými speciálně testovanými psy. Společně přinášejí radost, pomoc a příjemné zpestření dne mnoha lidem v sociálních zařízeních, školách, na prezentačních akcích atd.

Další informace o naší organizaci, kontakty, fotogalerii apod. najdete na našich webových stránkách www.podaneruce.eu. Telefonický kontakt: Bc. Martina Hanáková – 778 500 159.

Chceme také využít tuto příležitost a poděkovat za dlouhodobou podporu obci Staříč. Také tato podpora nám pomáhá, abychom ceny služby udrželi v dostupné výši.

Vzhledem k tomu, že se opět přiblížil konec roku, chceme všem popřát krásné vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2018.

 

Bc. Jana Marková

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

Pondělí, Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání