OBEC STAŘÍČ
se sídlem Chlebovická 201, 739 43 Staříč
IČ: 00576956
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v účinném znění, zveřejňuje záměr pronájmu nemovitých věcí s příslušenstvím v budově č. p. 315 stavba občanského vybavení, stojící na pozemcích parc. č. 8/1 a 8/3, vše v katastrálním území Staříč, obec Staříč – RESTAURACE KULTURNÍ DŮM STAŘÍČ

 

Podmínky pronájmu