Kontakty

Adresa:
Chlebovická 201, 739 43 Staříč

 

E-poddatelna:
epodatelna@obec-staric.cz

 

Úřední hodiny:
Pondělí     8.00 – 11.30     12.30 – 17.00
Středa      8.00 – 11.30     12.30 – 17.00

 

Stavební úsek
Pondělí a středa     15.00 – 17.00
Libor Kravčík    tel.: 558 661 052, 606 686 927

 

Zaměstnanci :

starostka
Zdeňka Šebestová
558 660 214, 725 146 264
sebestova@obec-staric.cz
staric@obec-staric.cz

 

místostarosta
Radek Urbiš
558 661 050, 724 178 705
urbis@obec-staric.cz

 

 

místostarosta
Libor Kravčík
558 661 052, 606 686 927
kravcik@obec-staric.cz

 

evidence obyvatel
Prokopová Lada
558 660 260, 605 447 149
prokopova@obec-staric.cz

 

 

účetní
Šebestová Miroslava
558 660 260, 605 447 149
ucetni@obec-staric.cz

 

 

knihovna, Zpravodaj obce
Pešková Blanka
558 661 051
knihovna@obec-staric.cz

 

podatelna, pokladna,poplatky, Zpravodaj obce
Filínová Tamara
558 660 260,  605 447 149
filinova@obec-staric.cz

 

 

 

 

ZASTUPITELSTVO   OBCE

 

Zdeňka Šebestová                                      starostka

Radek Urbiš                                                  místostarosta uvolněný

Libor Kravčík                                                místostarosta neuvolněný

Ing. František Haladej

Mgr. David Kolář

Milada Tobolová

Pavel Volný

 

 

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název

Obec Staříč, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostkou obce Zdeňkou Šebestovou.

 

2. Důvod a způsob založení

Obec zřízena podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), současná právní úprava zákon č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízeníú, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura Zastupitelstvo obce

orgány zastupitelstva obce:

– finanční výbor

– kontrolní výbor

poradní a iniciativní orgány obce:

– komise SPOZ

– kulturní komise

redakční rada Zpravodaje

 

4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Chlebovická 201, Staříč 739 43, okres Frýdek-Místek

Telefon: 558 660 260, 605 447 149

Fax: 558 661 051

 

ID datové schránky    4qdbbbc

 

Oficiální www. stránka: http://obec-staric.cz nebo http://staric.eu

 

E-mail: staric@obec-staric.cz

Úřední desky jsou místěny vedle obecního úřadu a na oficiálních stránkách města.

 

5. Případné platby můžete poukázat Komerční banka, a.s. číslo účtu 28023781/0100

Platby lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě.

 

6. IČ IČ 00576956

 

7. DIČ Od 1. 1. 2010 je obec plátcem DPH. DIČ CZ 00576956

 

9. Žádosti o informace možno podávat v elektronické podobě nebo ústně či písemně na obecním úřadě ve Staříči

 

10. Příjem petic, stížností, žádosti a dalších podání Obecní úřad Staříč, možno i v elektronické podobě na e-mailové adresestaric@obec-staric.cz

11. Opravné prostředky Obecní úřad Staříč, možno i v elektronické podobě na e-mailové adrese staric@obec-staric.cz  při splnění zákonných podmínek.

 

12. Formuláře Žádost o poskytnutí formuláře je možno se obrátit přímo na Obecní úřad ve Staříči. Formuláře ke stažení jsou umístěny na internetové adrese www.formulare-ke-stazeni.cz.

 

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací najdete na internetové adrese http://portal.gov.cziwps/portal/_s.155/708.

 

14. Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

V platném znění naleznete tyto zákony na internetové adrese http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací Obec Staříč nemá sazebník úhrad za poskytování informací, jsou poskytována bezplatně.

 

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/199 Sb.

 

17. Seznam organizací Základní škola a Mateřská škola Staříč, příspěvková organizace Obecní knihovna

Obec Staříč

Chlebovická 201

739 43

Tel: 558 660 260

Mobil: 605 447 149

Úřední dny

Pondělí, Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Další kontakty

Škola: 558 660 263

Kulturní dům: 558 660 260

Knihovna: 558 661 051

Pošta: 954 273 943

Mudr.Laciková: 603 900 385

Vyhledávání